streswpracy

Biblioteka zagrożeń psychospołecznych

Molestowanie

 • Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce

  Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku, oddajemy w Twoje ręce Raport „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce”. Postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi, ponieważ z naszych wieloletnich doświadczeń, działań antyprzemocowych i równościowych oraz analiz inicjatyw rządowych w sprawie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wynika, że kwestiami przemocy seksualnej w naszym kraju niemal nikt nie zaprząta sobie głowy(...)

 • Zapobieganie przemocy i molestowaniu w miejscu pracy

  Przemoc w pracy stanowi jedno z ważniejszych zagrożeń współczesnych organizacji. Wyróżnia się zwykle przemoc „wewnętrzną”, a więc taką której źródłem są sami pracownicy zatrudnieni w organizacji (przełożeni, koledzy, podwładni), oraz przemoc „zewnętrzną” czyli taką której źródłem są osoby z poza organizacji (np. klienci, pasażerowie, pacjenci)(...)

 • Powiedz NIE molestowaniu seksualnemu w pracy

  Molestowanie seksualne w miejscu pracy to zachowanie naruszające godność człowieka. Może spotkać zarówno kobiety, jak i mężczyzn, jednak badania pokazują, że około 90% osób doświadczających molestowania seksualnego w pracy to kobiety. Polskie prawo traktuje molestowanie seksualne jako formę dyskryminacji ze względu na płeć i wyraźnie go zakazuje (...)

 • Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu

  Molestowanie seksualne to zjawisko, które winno być analizowane nie tylko w świetle nauk psychologicznych, socjologicznych, czy też psychiatrycznych, ale także z punktu widzenia nauk prawnych. W psychologii stworzono tzw. behawioralną definicję molestowania seksualnego(...)

 • Równi

  Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Równi. Jest to zbiór dziesięciu reportaży opatrzonych komentarzami prawników i prawniczek naszej organizacji, które powstały w wyniku współpracy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) z grupą dziennikarzy i dziennikarek zainteresowanych tematyką praw człowieka.(...)

 • Niemoralne propozycje. Molestowanie w miejscu pracy

  8 grudnia 2007 roku, niemal równo rok po tzw. seks-aferze w Samoobronie, w Warszawie odbyła się konferencja: „Niemoralne propozycje. Mobbing i molestowanie seksualne na rynku pracy”, przygotowana przez Feminotekę w ramach projektu Gender Index (...)