streswpracy

Biblioteka zagrożeń psychospołecznych

Wypalenie zawodowe

  • Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu

    Wypalenie zawodowe występuje powszechnie we współczesnych organizacjach, choć najczęściej nie jest rozpatrywane w miejscu pracy jako problem organizacyjny. Powszechne myślenie o wypaleniu zawodowym skoncentrowane jest na pracowniku i jego słabości w zakresie znoszenia trudności psychologicznych(...)

  • Wypalenie zawodowe. Wyzwanie dla pracowników i pracodawców

    Wypalenie zawodowe zostało ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10, ICD-11) przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO, 2019) jako czynnik mający wpływ na stan zdrowia. Nie jest klasyfikowane jako stan chorobowy, ale przez ekspertów jest traktowane jako poważne zjawisko, mające wpływ na kondycję człowieka.(...)