streswpracy

Dyskryminacja - materiały do pobrania

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi  jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych.