streswpracy

Potencjał w dojrzałości-pracownicy 50+ szansą dla rynku pracy

Przekroczenie 50 roku życia nie musi oznaczać schyłku rozwoju zawodowego. Magiczna piątka z przodu powinna powodować dalsze , pełniejsze czerpanie satysfakcji z wykonywanej pracy. Każdy kolejny rok pracy zawodowej to większe umiejętności i doświadczenie.

Pracownik 50 plus to pracownik dojrzały, stabilny emocjonalnie czy ekonomicznie, rozważnie podejmujący decyzje oraz wiele bardziej dyspozycyjny. Jednak pomimo tych atrybutów, których brakuje młodym, pracownicy dojrzali postrzegani są przez pracodawców jako mniej elastyczni, niekorzystający z nowoczesnych technologii czy nie znający języków obcych.

Aby zaprzeczyć stereotypowym poglądom pracodawców oraz zachęcić osoby dojrzałe do kontynuowania aktywności zawodowej wprowadzono wiele rozwiązań ułatwiających pracownikom uzupełnienie wiedzy zawodowej, poszerzenie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności.

W zakładkach poniżej będziemy prezentować Państwu, ciekawe materiały, propozycje projektów, publikacje webinaria i podcasty. Zachęcamy do aktywności.

Aktywni zawodowo

Aktywność na emeryturze

senior, the elderly, walk-3601420.jpg