streswpracy

Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia

Dnia 15 listopada 2022 r., w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa kolejnej edycji raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022”.

Organizatorem wydarzenia była Koalicja Bezpieczni w Pracy, która od 2014 r. prowadzi działalność edukacyjną z zakresu bhp, celem wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Podczas konferencji prasowej przedstawiono sprawozdanie z badania „Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia”, opinię pracodawców i pracowników na temat sytuacji tej grupy wiekowej na rynku pracy oraz stanowisko ekspertów zaproszonych przez Koalicję.

Wybrane fragmenty raportu zostały skomentowane przez psychologów z Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, w formie pisemnej i krótkiego nagrania, które zostało zaprezentowane podczas konferencji.

Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów. . Konferencja dostarczyła cennej wiedzy, a komentarze ekspertów doskonale uzupełniły dyskusję.

Zapraszamy do pobrania plików: